pietro0-1g1

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
Garaż NR. 1, PARTER
Całkowita powierzchnia garażu: 18,00 m²

Nr.

Nazwa

Posadzka

Powierzchnia (m²)

G1

Garaż

ceramiczna

18,00