pietro0-3g3

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
Garaż NR. 3, PARTER
Całkowita powierzchnia garażu: 15,84 m²

Nr.

Nazwa

Posadzka

Powierzchnia (m²)

G3

Garaż

ceramiczna

15,84