pietro0-9g8

BUDYNEK MIESZKALNO-USŁUGOWY
Garaż NR. 8, PARTER
Całkowita powierzchnia garażu: 17,73 m²

Nr.

Nazwa

Posadzka

Powierzchnia (m²)

G8

Garaż

ceramiczna

17,73